8 de des. 2006

Mies, un arquitecte del segle XXI


L'arquitectura de Mies es caracteritza per una senzillesa esencialista i per la sinceritat expressiva dels seus elements estructurals. El seu racionalisme i el seu posterior funcionalisme s'han convertit en models per a la resta dels professionals del segle. La seva influència es podria resumir en una frase que ell mateix va dictar, i s'ha convertit en el paradigma ideològic de l'arquitectura del moviment modern, menys és més. La seva obra es destaca per la composició rígidament geomètrica i l'absència total d'elements ornamentales, però la seva poètica radica en la subtil mesura de les proporcions i en l'elegància exquisida dels materials (en ocasions va emprar marbre, travertino, acer, bronze o fustes nobles), rematats sempre amb gran precisió en els detalls. http://www.epdlp.com
Com a exemple, la Farnsworth House, feta per Mies al 1951.