6 de des. 2006

Més a prop

Les comercialitza Rimax, es tracta d'unes ulleres que, un cop col·locades, ens presenten imatges amb una grandària equivalent a tenir unapantalla de 40'' a dos metres de distància.


Jo no se com van, tampoc se si s'adjunta un pot de biodramina per esnifar junt amb la unitat.