14 de set. 2007

El Toro lanceado de la vega com a paradigma espanyol

La mort de l'innocent

L'abús sobre el dèbil

La conquesta del nou món --> genocidi indígena

La guerra civil --> genocidi sobre els demòcrates

La festa espanyola --> genocidi sobre èssers vius

Powered by ScribeFire.